PAME EVRO

pamΕπιχειρήσεις

Ασφαλτοστρώσεις στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξ/πολη προς Κήπους

Λίγα λόγια


« Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε τμήμα  του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,( χ.θ. 638+000 έως  χ.θ.634+000), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα από Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξ/πολης (χ.θ. 627+00) έως τον Α/Κ Αρδανίου (χ.θ. 650+000)».

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

3) Το υπ’αρίθ. 84981 από 05-05-2020 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της

προσηρτημένης σε αυτό υπ΄ αριθμ. Μ00/15.7.-15.8/630,692/ΠΣ/ID123212/κμ Απόφαση

έγκρισης της μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης

Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με

συνημμένη Μελέτης Σήμανσης.

4) Το υπ’αρίθ. 88308 από 29-07-2020 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της

προσηρτημένης σε αυτό υπ΄ αριθμ. Μ00/15.7.-15.8(6585)/630,692/ΠΣ/ID128804/κμ Απόφαση τροποποιημένης έγκρισης της μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με συνημμένη Μελέτης Σήμανσης.

5) Την υπ’αρίθ.4359/20/1621057 από 31-07-2019 πρόταση -αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή - ασφαλή

κυκλοφορία των οχημάτων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Άρθρο 1ο

  1. Την έκδοση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμασης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας Κήπων, από την χ.θ. 634+000 έως την χ.θ. 638+000 με ακτέυθυνση από Αλεξ/πολη προς Κήπους, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος

  2. Ειδικότερα:

  • Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών στην πρώτη φάση θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας)και η κίνηση θα διεξάγεται από δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και την Λ.Ε.Α. Στην δεύτερη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α και η κίνηση θα διεξάγεται από αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω (4) σχετικό μελέτη σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών.


 

  • Μετά το πέρας των εργασιών η εργοταξιακή σήμανση θα απομακρύνεται και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

  1. Η οριζόντια και κάθετη σήμανση που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/613(Φ.Ε.Κ. 905Β΄/20-05-2011)Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και την Εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. που μας υποβλήθηκε.

  2. Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

  3. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Άρθρο 2ο

 

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν από την 03-08-2020 έως και την 20-08-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

β. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-

 

 

Ο

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

Λάμπρος ΤΣΙΑΡΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Magazino