Search

Εβρος: NESTOR – Ενίσχυση και διασφάλιση των εξωτερικών Ευρωπαϊκών συνόρων μέσω ενός πλήρως λειτουργικού και επόμενης γενιάς συστήματος επιτήρησης

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ανέλαβε ρόλο επικεφαλής-Συντονιστή ευρωπαϊκού ερευνητικού Προγράμματος, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή 21 φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, κ.α.) με τον διακριτικό τίτλο ‘’NESTOR’’ (aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders  – NESTOR Project (www.nestor-project.eu )) μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία  HORIZON 2020, με σκοπό την «Επίδειξη εφαρμοσμένων Λύσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων».

Το πρόγραμμα NESTOR υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων καθώς ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής σε ένα ολιστικό σύστημα ανάπτυξης ικανό να ανιχνεύει, να αξιολογεί και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε παράνομες δραστηριότητες που αφορούν την επιτήρηση των συνόρων. Συγκεκριμένα, το σύστημα εμπλουτίζεται με επαυξημένεςδυνατότητες ανίχνευσης για βέλτιστη παρακολούθηση της συνοριακής επικράτειας,  προσφέροντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Κοινοπραξία του NESTOR ξεκίνησε τις δράσεις  της τον Νοέμβριο του 2021, και έκτοτε εργάζεται εντατικά για την ανάπτυξη των πρωτότυπων τεχνολογιών, των πιλοτικών εφαρμογών και των πολύτιμων λύσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.

Οι Εθνικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές αρχές, αρμόδιες για την επιτήρηση των συνόρων, οι πάροχοι ασφαλείας καθώς και τα όργανα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τους τελικούς χρήστες που θα επωφελούνται από τα αποτελέσματα της έρευνας του NESTOR. Στο εν λόγω έργο, βασικοί τελικοί χρήστες είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου (JRCC) και η Κρατική Συνοριοφυλακή του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (SBGSLT). Στην επιτυχή υλοποίηση και ένταξη των τεχνολογιών, όντες μέλη της κοινοπραξίας του έργου και προσφέροντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στο σχεδιασμό των διαφορετικών σεναρίων εφαρμογής του έργου, συμμετέχουν και οι κάτωθι συνεργάτες:

ΚΕΜΕΑ, SATWAYS, CERTH, CDBP-MOI, DBAM, GUCI, WOITSCH CONSULTING, DECODIO, NARDA, MILTECH HELLAS, MAGGIOLI, ELISTAIR, OCEANSCAN, ROBOTNIK, SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY, OULUN YLIOPISTO, HENSOLDT και ISDEFE.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα NESTOR αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης συνόρων, επιτηρώντας με μεγάλη εμβέλεια και ικανότητα παρακολούθησης τις περιοχές ενδιαφέροντος, παρέχοντας προσυνοριακή επίγνωση της κατάστασης με δυνατότητες εντοπισμού προσώπων, οχημάτων, πλοιαρίων, drones, κ.ά.,  το οποίο θα αποδοθεί στους τελικούς χρήστες με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των συνόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, προσδίδει αυξημένες επιχειρησιακές ικανότητες των δικαιούχων χρήσης επί του πεδίου, καθώς λειτουργεί με αυξημένη διασυνδεσιμότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων νέας γενιάς, αποδίδοντας σε πραγματικό χρόνο περιστατικά ενδιαφέροντος στη συνοριακή γραμμή.

Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 18 μήνες. Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσωπούν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, πραγματοποιώντας δοκιμές και επιδείξεις στην περιοχή της Ορεστιάδας, της Αλεξανδρούπολης (Δέλτα του Έβρου) και της Σαμοθράκης, ενσωματώνοντας πρωτότυπες και καινοτόμες τεχνολογίες όπως αισθητήρες RF, θερμικές κάμερες, κάμερες ημέρας, tethered drones, UxVs (ground και underwater), κ.ά. μέσα από την πλατφόρμα του BC3i NESTOR.

Γίνεται μνεία ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές δοκιμές στην Λιθουανία (19-11-2022: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμή – επίδειξη του NESTOR όπου η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ως συντονιστής | Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)) και την Κύπρο.

Τέλος, βασισμένη σε υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής, η λύση που προσφέρει το έργο NESTOR έχει πολλαπλά οφέλη καθώς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενισχύοντας τους τρόπους διαχείρισης της επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων καθώς και εγγυάται την ταχεία υιοθέτηση των αποτελεσμάτων εστιάζοντας σε υψηλούς δείκτες επίδοσης.

Μοιραστείτε το